Taiwan Territorial Area Network

Fonglin
Peng Chung-Chien - Mayor of Fonglin
chief@msa.fonglin.gov.tw

Yu Pei Chang - Representative Cittaslow Fonglin
yupeichang2012@gmail.com

Dalin
Zhen-yu, Huang  - Mayor of Dalin
lovedalin520@yahoo.com.tw

Nanzhuang
Lai, Shen-Wei  - Mayor of Nanzhuang
dylanchen0501@gmail.com

Sanyi
Hsu, Wen-Ta - Mayor of Sanyi
wenta@sanyi.gov.tw

 

Cittaslow Taiwan

  1. Dalin
  2. Fonglin
  3. Nanzhuang
  4. Sanyi
  5. Jhutian