Krzysztof Mańkowski

Mayor of Szczytno

PL

Krzysztof Mańkowski- Urodzony w 1962 roku w Rusku Małym w gminie Dźwierzuty. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pracował w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie jako nauczyciel wychowania fizycznego, w której trzy lata później objął stanowisko wicedyrektora. W 2004 roku został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie. Z samorządem związany od 1998 roku, był członkiem zarządu Powiatu Szczycieńskiego, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Radnym Powiatowym. W listopadzie 2018 roku został wybrany na Burmistrza Miasta Szczytno. Prywatnie mąż i ojciec trzech synów.

 

EN

Krzysztof Mańkowski- Born in 1962 in Rusek Mały in the Dźwierzuty commune. A graduate of the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. He worked at Primary School No. 3 in Szczytno as a physical education teacher, where he take up a position of deputy head three years later. In 2004 he became the director of the Municipal Sports Center in Szczytno. He has been associated with the local government since 1998, he was a board member of the Szczytno District, the Chairman of the District Council and the District Councilor. In November 2018, he was elected the Mayor of the City of Szczytno. Privately, husband and father of three sons.