2014
Saturday
May
24

Poland - Cittaslow Festival 2014 in Ryn, May 24 – presentation of Polish Cittaslow towns

Polish National Network

Already on May, 24, in Warmia and Mazury Region, the fifth edition of the Cittaslow Festival will take place. After Reszel, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie and Olsztynek, Ryn will be a host of this event. This charming little town has joined Polish Cittaslow network in 2012.

Cittaslow Festival is a great opportunity to present the growing potential of the Polish National Cittaslow Network which consists offourteen cities from Warmia and Mazury Region: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel and Ryn and one from Great Poland Region: Murowana Goślina. During the Festival the cities advanced in the adhering procedure will be presented: Kalety from Silesia Region and Rejowiec Fabryczny from Lubelskie Region.

Rich programme of the Festival contains the fair of artisanal products and artistic performances from the member cities of Polish Cittaslow cities, the fair of natural and traditional food, competitions and other attractions. Inhabitants of Ryn, tourists and invited guests will have a chance to taste for free regional dishes prepared specially for this occasion by the restaurant members of the Culinary Heritage Network Warmia Mazury Powiśle (www.culinary-heritage.com

The important part of the Festival is the conference on Saturday 24th, concerning development and promotion of Cittaslow cities in the context of their communities development. Representatives of Cittaslow International Scientific Committee will actively participate in it.

Festival is organized by the Self-Government of Warmia nad Mazury Region, Supporter Member of the Cittaslow International Association, in cooperation with Polish Cittaslow member towns.

Cittaslow Festival is organised in the frames of the project ‘Cittaslow – a network of cities in Warmia, Mazury and Powiśle favoring a good quality of life’ from the means of the Regional Operational Programme Warmia and Mazury for the years 2007-2013.

More information on: www.cittaslowpolska.pl
 

Festiwal Cittaslow 2014 w Rynie – prezentacja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow 

Już 24 maja na Warmii i Mazurach odbędzie się piąta edycjaFestiwalu Cittaslow. Po Reszlu, Lidzbarku Warmińskim, Nowym Mieście Lubawskim i Olsztynku, gospodarzem tego wydarzenia będzieRyn. 

To urokliwe miasteczko powiększyło polską sieć Cittaslow w 2012 roku. 

Festiwal Cittaslow jest doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego z roku  
na rok potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która zrzeszaczternaście miejscowości z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawę, Nidzicę, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel i Ryn oraz jedno miasto z Wielkopolski: Murowaną Goślinę. Podczas Festiwalu zaprezentują się też zaawansowane w procedurze certyfikacji miasta pretendujące:Kalety ze Śląska oraz Rejowiec Fabryczny z Lubelskiego.

Bogaty program przewiduje m.in. kiermasz wyrobów rzemieślniczych  
i występy zespołów artystycznych z polskich miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami i inne atrakcje. Mieszkańcy Rynu, turyści oraz zaproszeni goście będą mieli okazję skorzystać zbezpłatnej degustacji potraw, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez  restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

Ważną częścią Festiwalu będzie zaplanowana na sobotę 24 maja konferencja dotycząca rozwoju i promocji miast Cittaslow w kontekście rozwoju społeczności. Aktywny udział w niej wezmą przedstawiciele Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

Festiwal organizowany jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członka wspierającego Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow we współpracy z polskimi miastami członkowskimi Cittaslow.

Festiwal Cittaslow organizowany jest w ramach projektu  "Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Aktualne informacje na www.cittaslowpolska.pl.