2011
Wednesday
August
31

Nordic Network Cittaslow meet in Sokndal

Nordik Cittaslow Network

Nordisk nettverk Cittaslow har samling i Sokndal fra 29. til 31. august. Det blir møter i arbeidsgruppa med viktige diskusjoner i forhold til gjennomføring av felles prosjekt. Viktig å gjøre ting sammen og lære av hverandre. Sammen skal vi bli bedre! Ellers blir det møte med ungdomsrådet, orientering om Jøssingfjordsenteret, orientering om etablering av regionalt motorsportsenter i Sokndal, guiding på Sogndalstrand, tur med MS Sjødis, besøk til Lille Presteskjær Fyr, besøk til hjørnesteinsbedriften Titania, tur med Malmtoget til Blåfjellet og en orientering om filminnspillingen Skumringslandet. Deltakelse fra Kristinestad, Falköping, Svengborg, Eidskog, Levanger, Radøy, Kvinnherad og Sokndal.