2015
Saturday
May
09

Cittaslow Festival 2015 in Gołdap - presentation of Polish Cittaslow towns

Gołdap

Already on May, 9, in Warmia and Mazury Region, the sixth edition of the Cittaslow Festival will take place. After Reszel, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek and Ryn, Gołdap will be a host of this event. This charming little town has joined Polish Cittaslow network in 2013.

Cittaslow Festival is a great opportunity to present the growing potential of thePolish National Cittaslow Network which consists of fifteen cities from Warmia and Mazury Region: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel and Ryn and four form outside Warmia and Masuria : Murowana Goślina from Great Poland Region, Kalety from Silesia, Rejoiwec Fabryczny form Lubelskie Region and Nowy Dwór Gdański from Pomorskie Region. During the Festival the cities advanced in the adhering procedure will be presented: Prudnik from Opole Region and Lidzbark (on the river Wel), Orneta and Działdowo from Warmia and Masuria.

Rich programme of the Festival contains the fair of artisanal products and artistic performances from the member cities of Polish Cittaslow cities, the fair of natural and traditional food, Cittaslow cities tournament, competitions, concert of the band "Indios Bravos" and other attractions. Inhabitants of Gołdap, tourists and invited guests will have a chance to taste for free regional dishes prepared specially for this occasion by the restaurant members of the Culinary Heritage Network Warmia Mazury Powiśle (www.culinary-heritage.com).

The important part of the Festival is the conference on Saturday 9th, about development of Cittaslow concept entitled 'Cittaslow – a Chance for Future Generations'. Representatives of the Cittaslow International authorities and Cittaslow International Scientific Committee have been invited. Their presence have been confirmed by the representaives of the board of the Cittaslow Association, Mr. Arnoud Rodenburg, first Vicepresident of Cittaslow International, Mayor of Midden-Delfland in the Netherlands, Mr. Pier Giorgio Oliveti – General Secretary, Mr. Gian Luca Marconi, President of Cittaslow International of the previous term, nowadays the Cittaslow Ambassador, Mayor of Castelnovo ne' Monti (Italy), Mme Sabine Storme, Cittaslow Ambassador, Responsible for Convivium Slow Food and Cittaslow Network in Belgium, Prof. dr hab. Krzysztof Skalski, member of the Cittaslow International Scientific Committee.

Festival is organized by the Self-Government of Warmia nad Mazury Region, Supporter Member of the Cittaslow International Association, in cooperation with Polish Cittaslow member towns.

Cittaslow Festival is organised in the frames of the project 'Cittaslow – a network of cities in Warmia, Mazury and Powiśle favoring a good quality of life' from the means of the Regional Operational Programme Warmia and Mazury for the years 2007-2013.

More information on: www.cittaslowpolska.pl

Festiwal Cittaslow 2015 w Gołdapi – prezentacja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Festiwal Cittaslow 2015 w Gołdapi – prezentacja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
Już 9 maja na Warmii i Mazurach odbędzie się szósta edycja Festiwalu Cittaslow. Po Reszlu, Lidzbarku Warmińskim, Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynku i Rynie, gospodarzem tego wydarzenia będzie Gołdap.

To urokliwe miasteczko powiększyło polską sieć Cittaslow w 2013 roku.
Festiwal Cittaslow jest doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego
z roku na rok potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która zrzesza piętnaście miejscowości z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawę, Nidzicę, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel i Ryn oraz cztery spoza województwa warmińsko-mazurskiego: Murowaną Goślinę z Wielkopolski, Kalety z województwa śląskiego, Rejowiec Fabryczny z lubelskiego, Nowy Dwór Gdański z pomorskiego. Podczas Festiwalu zaprezentują się też zaawansowane w procedurze certyfikacji miasta pretendujące: Prudnik z opolskiego oraz Lidzbark (nad Welem), Orneta
i Działdowo z Warmii i Mazur.

Bogaty program przewiduje m.in. kiermasz wyrobów rzemieślniczych
i występy zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, turniej miast Cittaslow, konkursy
z nagrodami, koncert zespołu „Indios Bravos" i inne atrakcje. Mieszkańcy Gołdapi oraz zaproszeni goście będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnej degustacji potraw, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

Ważną częścią Festiwalu będzie zaplanowana na sobotę konferencja dotycząca rozwoju idei Cittaslow pt. „Cittaslow szansą przyszłych pokoleń". Do udziału
w niej zaproszeni zostali przedstawiciele władz i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele ścisłego Zarządu Stowarzyszenia, m. in. pierwszy Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Pan Arnoud Rodenburg, Burmistrz Midden-Delfland w Holandii, Pan Pier Giorgio Oliveti - Sekretarz Generalny, Pan Gian Luca Marconi, były Przewodniczący Stowarzyszenia w poprzedniej kadencji, obecnie Ambasador Cittaslow, burmistrz Castelnovo ne' Monti (Włochy), Pani Sabine Storme, Ambasadorka Cittaslow, odpowiedzialna za Convivium Slow Food i sieć Cittaslow w Belgii, Prof. dr hab. Krzysztof Skalski, członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow.

Festiwal Cittaslow organizowany jest w ramach projektu "Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Organizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek wspierający Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.
Bieżące informacje na www.cittaslowpolska.pl