Eijsden-Margraten

Member of the Dutch National Network

In harmony with one another.

We understand time. We respect time. The Meuse river and the hills.

The hillsides and the dry valleys. The forests and the caves. They offer exciting contrasts in the municipality of Eijsden-Margraten. Time determines the evolution of a landscape.

The rhythm of the seasons determines when fruits are eaten, when crops are sown, and when vegetables are harvested. Walkers can admire blossoming trees in spring and purchase fresh cherries on the roadside in summer. Terms such as "honest," "pure," and "local" come naturally to those who live in harmony with time.

The landscape blurs boundaries. It connects regions and cultures. It offers us different perspectives on life. It makes us realize that we are part of a bigger whole. We live in harmony with each other and with our environment.

We feel at home in the fifteen communities that make up the municipality of Eijsden-Margraten because we subconsciously experience this harmony in our everyday lives. Here, everyone can be themselves. Time determines the milestones we celebrate, the flags we raise, and the traditions we honor. We celebrate carnival in winter, set up maypoles in spring, and hold processions in summer. Autumn marks the start of hunting season and in November our hearts beat faster with the arrival of Sinterklaas (St. Nicholas). Living in harmony also means taking care of each other in times of need, as family members, as good neighbors, and as volunteers. We live our lives together.

Time demands that we stop and reflect on things; on the past, on our freedom, and on each other. Living in harmony is a luxury that is not afforded to everyone. Memories and traditions are cherished and passed on from generation to generation. The monuments, the American cemetery, and the landscape elements illustrate the fleeting nature of our existence. They illustrate our modest contribution to life in this community.

Time also allows us to progress and move forward. We understand the issues facing the world around us and answer the questions of today and tomorrow. In the past, farmers used to define our image of society; now, this image is determined by the interaction between residents, visitors, and users. Our community changes in response to the changing times, thus creating a new type of harmony.

Cittaslow was a decision we made from the heart and from our DNA as a beautiful Euregional community in the South Limburg hills. Cittaslow reflects the authenticity of our fifteen rural centers, thirteen hamlets, thirteen other settlements, and 395 national monuments.

It reflects the tradition and diversity of our delicious local products in the 'Flower of the South'. By focusing on pleasure and enjoyment, we are helping to instill a new sense of pride in producers and consumers.

We have made a deliberate choice to support our immaterial heritage, as reflected by a busy events calendar that features an impressive number of community initiatives. We are also doing our best to cherish traditions, stimulate quality production, and share information about our material culture.

Cittaslow is defined by terms like enjoyment, quality of life, and living in harmony with each other. That is why we chose the Cittaslow movement to pass on our genes in a slow-paced world, together with residents, entrepreneurs, and consumers.

Welcome to Eijsden-Margraten:

Feel the history, discover our roots!

Contact:

Mr.GJM Cox - Mayor of Eijsden-Margraten
sjraarcox@eijsden-margraten.nl

Luc van den Boorn  - Representative Cittaslow Eijsden-Margraten 
lucvandenboorn@eijsden-margraten.nl

 

Gemeente Eijsden-Margraten 

In harmonie met elkaar

We kennen de tijd. We respecteren de tijd. De Maas en het Heuvelland.

De graften en de droogdalen. De bossen en de grotten. Ze bieden een spannend contrast in de gemeente Eijsden-Margraten. De tijd bepaalt hoe het landschap eruit ziet.

Op het ritme van de seizoenen worden de vruchten gegeten, de gewassen ingezaaid en de groente geoogst. In het voorjaar geniet de wandelaar hier van de bloesem aan de bomen en in de zomer koopt hij langs de weg de kersverse kersen. Voor wie in harmonie met de tijd leeft, zijn termen als eerlijk, puur en lokaal vanzelfsprekend.

Het landschap doet grenzen vervagen. Het verbindt regio’s en culturen. Het toont ons verschillende perspectieven op het leven. Het doet ons beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. We leven in harmonie. Met elkaar en onze omgeving.

In de vijftien gemeenschappen die de gemeente Eijsden-Margraten rijk is, voelen we ons thuis omdat we onbewust die harmonie ervaren in het alledaagse leven. Eenieder kan hier zichzelf zijn. De tijd bepaalt welke feesten we vieren, welke vlaggen we uithangen en welke tradities we eren. Carnaval vieren we in de winter, de mei-den planten we in de lente en de processie lopen we in de zomer. In het najaar start het jachtseizoen en in november gaat ons hart sneller kloppen tijdens de intocht van Sinterklaas. In harmonie leven, betekent ook zorgen voor elkaar als dat nodig is. Als familielid, goede buur of vrijwilliger. Samen leven we het leven.

De tijd vraagt ons af en toe stil te staan. Bij het verleden, bij onze vrijheid en bij elkaar. In harmonie leven is namelijk niet altijd en overal een vanzelfsprekendheid. Herinneringen en tradities worden gekoesterd, om ze van generatie op generatie door te geven. De monumenten, de Amerikaanse begraafplaats en de landschapselementen doen ons beseffen dat ook wij passanten zijn. Passanten die zelf een bescheiden bijdrage leveren aan het leven in deze gemeenschap.

De tijd zorgt er ook voor dat we vooruit gaan.  We weten wat er gaande is in de wereld om ons heen en geven antwoord op de vragen die vandaag en morgen spelen. Daar waar agrariërs vroeger het beeld bepaalden, is dit nu een samenspel tussen bewoners, bezoekers en gebruikers. Zo de tijd verandert, verandert onze gemeenschap mee en ontstaat er keer op keer een nieuwe vorm van harmonie.

Kiezen voor cittaslow is een keuze vanuit het hart en vanuit ons DNA als prachtige gemeenschap in het Heuvelland van Zuid-Limburg, gelegen binnen de Euregio. Cittaslow staat voor de authenticiteit van onze 15 kernen, 13 buurtschappen en 13 gehuchten en 395 Rijksmonumenten.

Cittaslow staat daarenboven voor de ambachtelijkheid en variëteit van onze heerlijke streekproducten in de ‘Bloesem van het Zuiden’. Door genot als uitgangspunt te nemen geven wij producenten en consumenten hun trots weer terug.

Door middel van een rijk gevulde evenementenkalender met een imposante reeks aan community-initiatieven kiezen wij bewust voor ons immaterieel erfgoed en doen wij ons best om tradities te koesteren, de kwaliteitsproductie te stimuleren en de kennis van onze materiële cultuur te verspreiden.

Bij de zoektocht naar de bewijslast voor cittaslow staan de termen genieten, dichtbij het leven, in harmonie met elkaar centraal. Het is juist daarom dat wij bewust kiezen voor cittaslow als beweging om onze genen bewust te doorleven in een vertraagde tijd gezamenlijk met inwoners, ondernemers en consumenten.

Hartelijk welkom in Eijsden-Margraten:

‘Feel te history, discover our roots!

Burgemeester gemeente Eijsden-Margraten
Mr.GJM Cox