2018
May
26/27

IX Festiwal Miast Cittaslow w Lidzbarku

Lidzbark

This year, Lidzbark won the honorable role of the organization of the 9th Cittaslow Festival.
We invite you to Mała Jeziorko on May 26, a sports and recreation park for a day full of great attractions!

Event program:

10:30 - Colorful procession initiating the Festival from Haller Square
11:00 - 17:00 - Promotional Stands of Cittaslow Towns: presentation of attractions and local craftsmen
11:00 - 20:00 - Cittaslow Stage: artistic performances
11:35 - Tasting for the residents prepared by the Wheels of Country Housewives
11:40 - Cittaslow Town Tournament - sport competition on time
12:30 - Official opening of the Cittaslow City Festival Lidzbark 2018
14:30 - Dragon Boat Regatta - competition of Cittaslow 15:45 - Tasting for the residents prepared by the Wives of Country Housewives
⚡16: 00 - Mother's Day concert - Bayer Full
17:15 - Festival photo from the drone
⚡⚡ 20:30 - Evening Star Concert - Łukasz Zagrobelny
21:45 - Show of dancing fountains - light, water, sound
22:15 - Disco under the stars 1:00 - End of the event

Accompanying attractions:

✔ 4th Bicycle Rally along the routes of Warmia and Mazury and the City of Cittaslow
✔ amusement park
✔ photocell
✔ Welex ride
✔ possibility of visiting: Museum of Fire, Nature, Ethnography

Free admission for all events. See you on Saturday, May 26. Let's meet in Lidzbark :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym roku Lidzbarkowi przypadła zaszczytna rola organizacji IX Festiwalu Miast Cittaslow. Zapraszamy 26 maja do Małe Jeziorko, Park sportowo-rekreacyjny na dzień wypełniony wspaniałymi atrakcjami!

Program wydarzenia:

10:30 - Kolorowy korowód inicjujący Festiwal z Placu Hallera
11:00 - 17:00 - Stoiska Promocyjne Miast Cittaslow: prezentacja atrakcji oraz lokalnych rzemieślników
11:00 - 20:00 - Scena Cittaslow: występy artystyczne
11:35 - Degustacja dla mieszkańców przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich
11:40 - Turniej Miast Cittaslow - sportowa rywalizacja na czas
12:30 - Oficjalne otwarcie Festiwalu Miast Cittaslow Lidzbark 2018
14:30 - Regaty Smoczych Łodzi - rywalizacja Miast Cittaslow
15:45 - Degustacja dla mieszkańców przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich 
⚡16:00 - Koncert z okazji Dnia Matki - Bayer Full
17:15 - Festiwalowe zdjęcie z drona
⚡⚡ 20:30 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - Łukasz Zagrobelny
21:45 - Pokaz tańczących fontann - światło, woda, dźwięk
22:15 - Dyskoteka pod gwiazdami
1:00 - Zakończenie imprezy

Atrakcje towarzyszące:

✔ IV Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur oraz Miast Cittaslow
✔ wesołe miasteczko
✔ fotościanka
✔ przejażdżki Welexem
✔ możliwość zwiedzania: Muzeum Pożarnictwa, Przyrody, Etnograficznego

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia w sobotę 26 maja. Spotkajmy się w Lidzbarku :)