China National Network

Coordinator Cittaslow National Network 

Mr. Wei Shibin - Yaxi (Gaochun County)
guojimancheng@163.com