2013
Sunday
March
17

The second edition of the Regional Product Fair "Regionalia"

Last year the stand of Polish National Network of Cities Cittaslow during the Tour Salon Tourist Fair in Poznań attracted many tourists and tourism industry representatives. This time we will present our enhanced potential (the network in 2012 joined three towns: Lubawa, Olsztynek and Ryn, and at the moment Gołdap is the final stage of the certification process) at the 18th Fair of Tourism and Recreation LATO 19 – 21 April 2013 in Warsaw. Last year's Fair LATO were attended by 428 exhibitors from 19 countries and more than 25 000 people visited the fair. We hope that the offer of Cittaslow town will attract many visitors to visit the stand of the Polish Cittaslow Network and, consequently, to visit Warmia and Masuria.

At the same time, the Trade Fair and Congress Center MT Poland, will host the second edition of the Regional Product Fair "Regionalia". "Regionalia" Fair are connected to the 18th edition of the Fair of Tourism and Recreation LATO and they are devoted to traditional
and regional products from Poland and abroad. Last year's event attracted more than
120 exhibitors and was visited by more than 25 000 visitors.

Warmia and Masuria will take part in "Regionalia" Fair in the fifth edition of the project under the name "List of Traditional Products" organized by the Ministry of Agriculture and Rural Development. On the Traditional Products' List, led by the Minister of Agriculture and Rural Development, there are currently 24 products from Warmia and Masuria. At the stand
of Warmia and Masuria Region we will present and promote products from the members of "Culinary Heritage Warmia Masuria Powiśle" network, which are on the List: "Sękacz Mazurski" [baking tree cake] produced by the Production and trade Enterprise "MARK"
from Giżycko, "Miód lipowy z Barcji" [Lime Honey from Barcja] and „Miód wielokwiatowy z Barcji", [Honey from Barcja], produced by the beekeeping farm "Bartnik Mazurski".

For more information: www.cittaslowpolska.pl, www.targilato.pl.

W roku ubiegłym stoisko Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow podczas Targów SALON Tour w Poznaniu przyciągnęło wielu turystów i przedstawicieli branży turystycznej. Tym razem zaprezentujemy nasz wzmocniony potencjał (do sieci w roku 2012 przystąpiły 3 miasteczka: Lubawa, Olsztynek i Ryn, zaś w tej chwili miasto Gołdap jest na końcowym etapie procedury przyjęcia) na XVIII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 19 – 21 kwietnia
w Warszawie. Ubiegłoroczna edycja Targów LATO zgromadziła 428 wystawców
z 19 krajów, a ponad 25 000 osób odwiedziło ten kiermasz. Mamy nadzieję, że miasteczka Cittaslow swoją ofertą przyciągną wielu zwiedzających na stoisko i w efekcie do odwiedzenia Warmii i Mazur. Już teraz serdecznie zapraszamy.

W tym samym terminie, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, odbędzie się
II edycja Targów Produktów Regionalnych „Regionalia". Targi „Regionalia" połączone są
z XVIII Targami Turystyki i Wypoczynku Lato oraz I edycją Targów Agroturystyka, poświęcone są tradycyjnym i regionalnym wyrobom z Polski oraz zagranicy. Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła ponad 120 wystawców, a odwiedziło ją ponad 25 000 zwiedzających.

Województwo Warmińsko – Mazurskie weźmie w nich udział w ramach V edycji przedsięwzięcia pod nazwą „Lista Produktów Tradycyjnych", organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Liście Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się obecnie 24 produkty z województwa warmińsko-mazurskiego. Na stoisku Województwa prezentowane i promowane będą produkty członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle" umieszczone
na Liście:
„Sękacz Mazurski", produkowany przez Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARK" z Giżycka; „Miód lipowy z Barcji" i „Miód wielokwiatowy z Barcji", produkowane
przez Gospodarstwo Pasieczne „Bartnik Mazurski".

Więcej informacji: www.cittaslowpolska.pl, www.targilato.pl.