2015
Sunday
May
10

Kristinestad (FIN) - I år firar vi detta med en bakelsetävling. Alla företag och enskilda i Kristinestad får delta

Kristinestad

Juryn väljer ut den vinnande Cittaslowbakelsen och under Romantikveckan (3-9.8) serveras bakelsen.

Mera om tävlingsregler i maj!

Kristinestad är den sjätte i ordningen av nordiska Cittaslow-städer. I Norden hör sedan tidigare Sokndal, Eidsskog och Levanger i Norge, Falköping i Sverige och Svendborg i Danmark hit. Kristinestad blir medlem i Cittaslow som ett led i den strategi som stadsborna utarbetet för sin hemstad.

”Vi är stolta över den heder och ära det innebär att föra in Finland och Kristinestad i Cittaslow-nätverket. Det är ett stort erkännande. De historiska välbevarade idylliska trähuskvarteren i Gamla Stan var en av de omständigheter som vägde tungt i vår ansökan”, säger stadsdirektör Riitta El-Nemr.

Utvärderingsprocessen gällde sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt i vilken mån stadsborna förbinder sig till Cittaslow-filosofin.

Cittaslow vill frångå stress och jäkt, betonar originalitet och värdesätter såväl det lokala som mänskliga, miljövänliga och hållbara lösningar.

”Vi uppfattar Cittaslow som ett erkännande av den goda andan och höga livskvaliteten i Kristinestad, men också som ett stort steg framåt i stadens utveckling. Medlemskapet blir en stor tillgång i strävan att locka hit besökare och inflyttare samt skapa arbetsplatser.  Det goda livet fortsätter, och det gör även utvecklingen”, myser Riitta El-Nemr.

”Vi vill trygga välfärden också genom att förena det goda livet med modern teknologi. Det blir viktigt att dela erfarenheter med de övriga städerna i Cittaslow-nätverket”, menar El-Nemr.

More info:

www.kristinestad.fi

luckansydosterbotten