2015
Friday
March
20

Biskupiec (PL) - Biskupiecki mur integracji

Biskupiec

Projekt dotyczy integracji mieszkańców poprzez aktywizację sportową.

W tym celu przywrócona zostanie świetność terenu rekreacyjnego położonego w centrum Biskupca; miasta liczącego ok. 11.000 mieszkańców. W ramach inicjatywy planowana jest budowa w atrakcyjnej formie ściany wspinaczkowej i treningowej do nauki gry w tenisa służąca aktywizacji sportowej. 

Obecnie na terenie znajduje się drewniana ścianka treningowa, którą postawiono kilkadziesiąt lat temu. Od lat nie jest użytkowana, gdyż nie spełnia żadnych parametrów jakościowych. 

W ramach projektu wybudowana ścianka będzie z jednej strony służyła treningom gry w tenisa, z drugiej zaś jako ścianka wspinaczkowa. Ścianka wspinaczkowa Na terenie przyległym do planowanej ścianki wspinaczkowej, w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wybudowany zostanie Parkour Park. Ścianka wspinaczkowa będzie uzupełnieniem urządzeń do ćwiczeń dla freerunerów – inicjatorów Parkour Parku. Ścianka treningowa. Członkowie Biskupieckiego Towarzystwa Tenisowego wielokrotnie podkreślali brak miejsca do ćwiczeń. Niniejszy projekt ma zmienić istniejący stan rzeczy. W ramach inwestycji zdemontowana zostanie istniejąca, wyeksploatowana, mocno pochylona ścianka treningowa, którą zastąpi ścianka paraboliczna. 

Grafika. Biskupiec należy do sieci miast CittaSlow: sieci miast dobrego życia. Symbolem przynależności do sieci jest wizerunek pomarańczowego ślimaka. Planowane jest naniesienie na ściankę wspinaczkową grafik podkreślającej przynależność Biskupca do sieci miast. Ślimaki zostaną narysowane nad uchwytami służącymi do wspinaczki, wizualnie sprawiając wrażenie spaceru ślimaków po ściance. Z pewnością grafika zaciekawi dzieci, które pod ściankę zaciągną opiekunów. 

Prace budowlane wykonane zostaną przez wyspecjalizowaną firmę, montaż elementów ścianki poprzedzony zostanie poradami technicznymi doświadczonych sportowców, malowanie i rysunki artystyczne zostaną wykonane pod kierunkiem lokalnego artysty. W pracach przygotowawczych i porządkowych uczestniczyć będą mieszkańcy Biskupca, działacze i sympatycy Biskupieckiej Federacji Sportu, grupy FreeRunners BC3RUN. Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców. Pokazanie, że każdy może włączyć się w kształtowanie wspólnej przestrzeni i realizować projekty. Dzięki realizacji projektu poprawiona zostanie estetyka parku, zwiększona zostanie aktywność ruchowa turystów i mieszkańców. Całość działań wpłynie na poprawę ładu przestrzennego. Promowana będzie idea sieci miast Citta Slow: miast dobrego życia.

Source: http://spolecznik20.pl