2017
Sunday
September
24

Sunday Cittaslow 2017

Bisztynek

Niedziela Cittaslow / Sunday Cittaslow

24 września 2017r. / 24 September 2017r.

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku/ A community centre and Activities Local in Bisztynek

Główny temat wydarzenia: Promocja lokalnych wytwórców, artystów, rzemieślników oraz ich produktów./ Promotion of local producers, artists, craftsmen and their products.

Krótki opis planowanych działań:

W ramach Niedzieli Cittaslow planujemy prezentację lokalnych zespołów artystycznych działających przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, występ grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, warsztaty malowania mebli farbami oraz prezentację prac i wyrobów lokalnych twórców i rzemieślinków.

In frames of Cittaslow Sunday we are planning presentation of local artistic teams acting at a community centre and the Local Activity in Bisztynek, performance of the drama group of the University of the Third Age, workshops of painting furniture with paints and the presentation of works and products of local authors.

Strona internetowa, strona na profilu społecznościowym, adres e-mail do kontaktu:

strona internetowa http://bisztynek.pl, e-mail: j.kobryn@bisztynek.pl